Kontakt och information

Innehåll på sidan:
- Kontakta oss 
- Guider till registret
- Länkar till vägledning

Kontakta oss

Kontakta gärna Naturvårdsverkets handläggare om du har frågor om producentansvaren för elutrustning eller batterier.

E-post:
eefraga@naturvardsverket.se

Telefon:
+46 10-698 10 00

Våra handläggare:
Lars Eklund
Malin Göransson
Magnus Kristoffersson
Mariela Lindström
Jessika Sedin

Guider

Länkar till guider för EEB-registret:
- Hur du anmäler dig
- Min sida
- Rapportera elutrustning
- Rapportera batterier

Information om webbläsare

English guidelines:
- How to register
- My pages
- Report electrical and electronic equipment
- Report batteries

Vägledning och regler

På Naturvårdsverkets webbplats finns vägledning och regler om producentansvaret. Informationen vänder sig till producenter, den som säljer och till tillsynsmyndigheter.

Vägledning och regler – producentansvar för batterier:

Vägledning och regler – producentansvar för elutrustning:

Sidan publicerad: 2016-06-15